אושרה בלפולסקי, יו”ר עמותת “חיסונים – בחירה מושכלת” - דברי פתיחה